Kontakt
eMeL Group, s.r.o.
  Karpatské námestie 7770/10A
  831 06   Bratislava
  mob.: +421 907 584 221
 

QR code
 Dopravu zabezpečuje
Slovenská pošta

Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctovm nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Obchodné podmienky platné pre predaj prostredníctvom internetového obchodu:

Všetky obchodné prípady uskutočnené medzi firmou eMeL Group, s.r.o. ,ako dodávateľom a ďalšou osobou ako odberateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
Výnimku tvorí maloobchodný predaj , tj. predaj nefiremným zákazníkom. V takomto prípade zákazník nakupuje za uvedenú maloobchodnú cenu a obchodný prípad sa riadi príslušnými ustanoveniami zákonu č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení *.


Predmet zmluvy:


Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke charakterizovaný názvom tovaru.

Cena tovaru:


Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu zákazník berie na vedomie a súhlasí s cenou tovaru aj s cenou dopravy a zaväzuje sa zásielku prevziať a uhradiť prepravcovi cenu dobierky.


Platba za tovar:


Pre niekoľko prvých odberov je nutná platba dobierkou, v hotovosti alebo vopred bankovým prevodom, ak nie je dohodnuté inak. Splatnosť faktúr uhradených bankovým prevodom je 7 dní odo dňa vystavenia, ak nie je dohodnuté inak. Platba faktúrou je možná v prípade, že nemáme voči odberateľovi pohľadávky po dátume splatnosti.


Dodanie tovaru:

Tovar, ktorý sa nachádza na sklade, expedujeme v čo najkratšej dobe, väčšinou najneskôr druhý deň od objednávky. Pokiaľ nie je tovar na sklade alebo nie je v našich silách ho dodať v štandartnej dobe, zákazníkov o tejto skutočnosti informujeme a termín dodania záleží na dohode.

Spôsob a cena dopravy:


Tovar posielame  Slovenskou poštou do 10 kg na dobierku, nad 10 kg Poštovým kuriérom. Zásielky sú odosielané  do dvoch dní odo dňa podania. Cena za balík závisí od hmotnosti. Za dopravu v Bratislave pri objednávkach nad 30 € s DPH neúčtujeme poplatok. Do 30 € je poplatok 3,30 €. 


Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť tovar do 14 dní ak je tovar nepoužitý, nepoškodený a v nepoškodenom pôvodnom balení. Cena tovaru bude kupujúcemu vrátená v plnej výške vrátane ceny za dopravu, ktorá bola účtovaná pri dodaní kupujúcemu. 


Reklamácie a záruky

Objednávateľ je povinný skontrolovať dodávku tovaru a potvrdiť jeho prevzatie.
Závady na tovare nahlási kupujúci hneď pri prevzatí alebo najneskôr do 48 hodín od prevzatia. Záručná doba, pokiaľ výrobca nestanovuje inak je 24 mesiacov. Spôsob a doba vybavenia reklamácie sa riadi platnou legislatívou.

Záruky sa nevzťahujú na závady zapríčinené:
-mechanickým násilným poškodením
-nesprávnym používaním výrobkov alebo používaním výrobku iným ako obvyklým spôsobom


Vrátenie tovaru:

Na základe ustanovenia  zákona č. 102/2014 Zb.z., O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia. Oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný riadne vrátiť kompletný tovar v pôvodnom stave a obale, schopný ďalšieho predaja, neporušený a so všetkými dokladmi a dokumentáciou. Predávajúci je povinný uhradiť spotrebiteľovi náklady na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočné náklady, ako rozdiel medzi nákladmi na doručenie spôsobom zvoleným spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, bude znášať spotrebiteľ. Po riadnom vrátení tovaru kupujúcim je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Vrátiť nie je možné upravený, alebo vyrobený tovar podľa požiadaviek spotrebiteľa. V internetovom obchode toto platí pre všetky produkty pri ktorých je u dostupnosti tovaru uvedené  "na objednávku" alebo "výrobná zákazka" a pre všetky produkty nakupované na základe predošlej cenovej ponuky.

Záručné podmienky:

Záruka na všetok predávaný tovar je 24 mesiacov od dňa predaja. V prípade nedodržania podmienok skladovania alebo nesprávnej manipulácie s tovarom záruka zaniká.

Ochrana osobných údajov:


V súvislosti s legislatívnymi zmenami, ktoré sa týkajú všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) odo dňa 25.5.2018 nadobúda platnosť nové znenie o ochrane osobných údajov. Nové znenie nájdete na http://www.topetikety.sk/m/dalsie-informacie-15/ochranna-osobnych-udajov-22/

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na topetikety@topetikety.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.


Tieto obchodné podmienky sú platné od 24.05.2018.

 
NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete. Porovnanie cien na Pricemania.sk